Mångfald är styrka

2013-09-13 23:00

Ett Sverige för oss alla

Det blåser en farlig främlingsfientlig vind över Sverige. Den tränger sig in i våra vardagssamtal. Den är högljudd i den offentliga debatten. Men tystnad är inget svar. Idag börjar vårt upprop för det Sverige vi vill leva i.

Nu höjer vi våra röster för ett Sverige för oss alla.

Det land vi tror på, och den tolerans och mångfald som bäst av allt klarar nuets och framtidens utmaningar.

Vi är 488 undertecknare idag. Vi blir fler hela tiden. Namninsamlingen och en rad andra aktiviteter startar idag och kommer att pågå. I veckor, i månader och år om så behövs.

Gör som vi – skriv på för ett Sverige för oss alla!

Sverige har under seklers lopp berikats med människor som kommit till vårt land av många olika skäl. Under perioder har också utvandringen varit stor. Som under det förra seklets första år då Sverige var ett land med utbredd fattigdom och hungersnöd. Att vi rör på oss över nationsgränser är alltså inget nytt. Invandring och utvandring har alltid varit en del av vårt samhälle och följaktligen blivit en del av vår kultur. Mångfalden finns i samhällslivets alla delar. Den har gett och ger oss omistliga värden.

Handel, företagande, arbete och ekonomisk utveckling gynnas av att vi rör oss över gränser. Arbetskraft från hela världen har under årtionden hjälpt till att bygga Sverige starkt. Vi har inspirerats av ny kultur – konst, litteratur, musik och mat.

Vi har också under alla år visat medmänsklighet genom att ta emot människor som flytt undan krig, diktatur och förföljelse. Vi har blivit en trygg plats där det funnits möjligheter att leva och utvecklas. Detta är en central del i vår demokrati.

Samtidigt sveper en obehaglig vind genom Sverige.  Människor utsätts för trakasserier och våld för att de har en bakgrund från andra delar av världen. I vardagssamtalet florerar fördomar. De rösterna har blivit högljudda – de som påstår att vissa är lata, att andra är kriminella, att en del tar jobben ifrån oss.

Vi hör de fördomsfulla diskriminerande orden i det offentliga samtalet och vi hör dem i vardagslivet.

Den där vinden sveper in över fikarum på jobbet, lunchrestaurangen eller fredagsfesten. Den märks på internet och hörs hela vägen till debatten i kommuner och riksdag.

Vi känner starkt obehag inför dessa myter, som kategoriserar och skuldbelägger människor. Vi vet vad som händer när det blir vi och de. Historiens spår förskräcker.

Det är hög tid att säga ifrån!

Det är dags att tala om det Sverige där alla har lika stort värde oavsett etnisk bakgrund, kön, funktionshinder, religion eller sexuell läggning. Det Sverige vi tror på. Det Sverige vi älskar.

Alla vi som bor här har ett ansvar. Vi kan inte flytta över det på någon annan. Det är var och en som har ansvar för i vilket samhälle våra barn och barnbarn ska få växa upp.

Hos oss själva finns kraften och förmågan att klara nuläge och framtid. Det är vi själva som avgör.

Vi vill att du gör som vi – säger ifrån och ställer upp för ett Sverige präglat av lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla. Där rädsla och fördomar ersätts av insikt om och förståelse för varandras likheter och olikheter.

Ta avstånd från rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Ställ upp för ett samhälle där vi blir starkare tillsammans.

Vi gläds åt att det just nu tas fler och fler initiativ för det Sverige vi tror på. Vi vill med denna text bjuda in organisationer, privatpersoner och företag att ta ställning för vårt upprop och att tillsammans lova varandra att stå emot fördomarna som florerar.

Stöd vårt upprop för ett Sverige för oss alla!

Följ oss på  #ossallanu

Ett Sverige för oss alla

Ta debatten för ett Sverige där mångfald är en styrka.

personer har skrivit under uppropet för ett Sverige för oss alla

→ Gör det du med!

Följ debatten på #ossallanu - samma tagg gäller på Facebook, Twitter och Instagram