2

Invandrare lever på bidrag

Varsågod: ta debatten och ge svar på tal!

Kompisen på en fest:

Tror du det? Faktum är att de allra, allra flesta som invandrar till Sverige kommer hit för att jobba eller plugga – inte för att gå på bidrag. Fråga dig själv: skulle du hellre vilja gå på bidrag eller ha ett jobb?

Kollegan på fikarasten:

Inte då: de som är födda i utlandet har inte högre risk att hamna i bidragsberoende än folk som är födda i Sverige.

Grannen på busshållplatsen på morgonen:

Då ska du veta att 70 % av de män som fötts i utlandet, beviljats asyl och bott i Sverige i 16 år har en anställning. Forskningen visar att sannolikheten att utrikes födda tar emot socialbidrag minskar ju längre de bott i Sverige.

Svärfar framför TV:n:

Du vet, forskningen visar att en människa som är född någon annanstans inte löper större risk att bli beroende av bidrag än någon som fötts i Sverige. Däremot kan jag hålla med om att det fortfarande tar för lång tid för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, men det beror inte bara på språkbarriärer eller brist på kontaktnät, utan också på ren diskriminering – forskningen är helt tydlig när det gäller det här.

Syskonet under fredagsmyset:

Nähä; det är till och med så att den officiella statistiken faktiskt visar lite fel om invandrare och jobb. Många registrerade invandrare har nämligen flyttat ut från Sverige igen utan att säga det till Skatteverket, har det visat sig. Så en hel del som står som arbetslösa i Sverige idag bor faktiskt inte ens i landet längre!