6

Sverige kan inte ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla

Varsågod: ta debatten och ge svar på tal!

Kollegan på fikarasten:

Joho då. Faktum är att det ofta är lättare för länder med stora sociala skyddsnät att öppna upp för invandring, än för de med svagare skyddsnät. Varför då? Jo, för att en viktig del av ett starkt socialt skyddsnät är en reglerad arbetsmarknad, vilket gör det lättare att slussa in invandrade. Behöver jag påminna om att vi har en reglerad arbetsmarknad?

Grannen på busshållplatsen på morgonen:

Med en så reglerad arbetsmarknad som Sverige har – vilket ju är en viktig del av vårt sociala skyddsnät – är det faktiskt lättare att öppna upp för invandring än i många andra länder. Och eftersom invandringen inte belastar statsbudgeten särskilt mycket på andra sätt heller så finns det faktiskt inga riktiga argument till varför vi inte skulle kunna greja båda två.

Svärfar framför TV:n:

Nja, samhället utvecklas hela tiden; gamla branscher dör och nya uppstår. Så en stor del av dagens arbetslöshet beror faktiskt på strukturomvandling, vilket är jobbigt för många människor men inte leder till någon försämring för samhället i stort, INTE på invandring. Sen har det faktiskt visat sig att invandrare oftast tar specialiserade jobb där det inte finns tillräckligt med inhemsk kompetens: dataindustri, slakterinäring, sjukvård – svenska sjukvården skulle t ex inte klara sig utan alla läkare som utbildat sig utanför Sverige – m m. I den mån invandrare faktiskt ibland tar jobbet från någon, så visar studier att de tar dem från andra invandrare. Dessutom skulle samhället utan invandrare få in mindre i skatt och du skulle, enligt beräkningar, ha drygt 3 procent lägre lön själv.