7

Solidaritet kräver likhet

Varsågod: ta debatten och ge svar på tal!

Kompisen på en fest:

Människor behöver inte alls känna att de är lika sina grannar för att vara solidariska och till exempel vilja betala skatt. Internationell forskning visar att folk i samhällen med stor mångfald är precis lika sugna på att bidra till det gemensamma.

Kollegan på fikarasten:

Enligt den nationalistiska retoriken, ja – men inte enligt riktig forskning. Den visar nämligen att människor i länder med stor etnisk blandning identifierar sig precis lika mycket med sitt land som de som lever i länder med mindre mångfald gör.