3

Invandringen är en förlust för samhället

Varsågod: ta debatten och ge svar på tal!

Kollegan på fikarasten:

Fel. Även om det kostar lite i bidrag leder också invandringen till andra bra saker såsom ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden, minskad kompetensbrist och minskad arbetskraftsbrist.

Kompisen på en fest:

Det finns en teori som säger att öppna och toleranta samhällen är mer uppfinningsrika och Sverige brukar alltid ligga i topp när det gäller innovation. Vad tror du själv: har innovativa samhällen bättre ekonomi än mer bakåtsträvande länder?

Grannen på busshållplatsen på morgonen:

Hmmm, mellan 2009 och 2012 beviljades 10 451 dataspecialister arbetstillstånd i Sverige. På så sätt är invandringen istället en sorts skydd mot arbetskraftbrist, så egentligen borde vi kanske tvärtom vara tacksamma, för det här bidrar bland annat till att Riksbanken kan hålla så låg ränta, bara för att nämna en positiv effekt.

Svärfar framför TV:n:

Tänk på att mer än en tredjedel – 36,6 % – av alla invandrare faktiskt har gått på universitet eller högskola: utbildningar som inte kostat Sverige en enda krona! Och tänka sig: det är nästan exakt samma andel högutbildade som resten av befolkningen (faktiskt marginellt högre!).

Syskonet under fredagsmyset:

Du kanske inte är medveten om att vart femte företag som startades 2012 leddes av en person med utländsk bakgrund. Studier har också visat att företag som drivs av invandrade till och med växer lite fortare än företag i allmänhet.

Värden under midsommarfirandet:

Forskningen visar att Sverige faktiskt handlar mer med stora invandrarländer. Om det kommer 10 % mer invandrare från ett land ökar Sveriges export till det landet med 6 %. Inte vad jag skulle kalla en förlust?

Ytliga bekantskapen på fotbollsläktaren:

Skulle inte tro det: en internationell studie har visat att lönerna i Sverige skulle vara ungefär 3 % lägre om vi inte hade invandring. Knappast en förlustaffär för samhället?

Gamla släktingen på juldagslunchen:

Du kanske bara inte är medveten om att Sverige exempelvis har läkarbrist idag och att utan invandring hade den varit ännu värre än den faktiskt är? Bara så du vet är idag nästan var tredje – 31 % – läkare i Sverige född utomlands. Likadant är det med universitetslärare: exakt var fjärde är född utomlands. Precis som 4 av 10 bagare och konditorer.