5

Invandringen har lett till en våg av kriminalitet

Varsågod: ta debatten och ge svar på tal!

Kollegan på fikarasten:

Brott begås av människor i utsatta situationer, som har mindre resurser. Så ja; tyvärr är invandrade överrepresenterade i brottsstatistiken. Men om man tar med socioekonomiska faktorer och bostadssegregation i beräkningen så försvinner den överrepresentationen nästan helt. Med andra ord är inte boven i dramat invandringen, utan utbildningssystemet, inkomstskillnaderna och bostadspolitiken.

Syskonet under fredagsmys:

Okej, utrikes födda må faktiskt vara överrepresenterade i brottsstatistiken. Men det kan faktiskt till viss del bero på att individer med utländsk bakgrund diskrimineras inom rättsväsendet.

Gamla släktingen på juldagslunchen:

Om du är orolig för ökad kriminalitet i samhället så borde du istället sikta in dig på utbildningssystemet, inkomstskillnaderna och bostadspolitiken. I sammanhanget spelar faktiskt inte invandring någon särskild roll. Det är som att hävda att anledningen till att en Fiat inte är lika snabb som en Ferrari är att den har sämre kurvtagning.