4

Invandringen är en tung börda för statsbudgeten

Varsågod: ta debatten och ge svar på tal!

Syskonet under fredagsmyset:

Ingen kostnad för utbildning. Ökad handel med stora invandringsländer. 3 % högre löner för alla. Avhjälpt arbetskraftsbrist. Ökad specialisering. Motverkad kompetensbrist. Vill du att jag ska fortsätta?

Kollegan på fikarasten:

En belastning på mindre än 1 procent – är det så tungt? För så mycket påverkar nämligen invandringen statsfinanserna. Och till råga på allt kan den påverkan faktiskt lika gärna vara positiv – det hänger bara på hur bra arbetsmarknaden är på att ta emot folk som kommer hit. Om arbetsmarknaden fungerar bra blir invandringen alltså tvärtom faktiskt en vinst för statsbudgeten. Fint, va?

Grannen på busshållplatsen på morgonen:

Fel, BNP påverkas mindre än 1 % av invandring. Dessutom är Sverige, enligt en OECD-analys, ett av de länder som skulle vinna mest på om arbetsmarknaden var ännu bättre på att ta emot invandrare. Om invandrade hade samma sysselsättningsgrad som inrikesfödda skulle Sveriges BNP öka med 0,5 %.